Giften en sponsoring

Je kan onze activiteiten sponsoren:

Het jaarlijks “feest zonder Naam niet zonder Hart” voor ongeveer 250 daklozen, personen en gezinnen in armoede. Je kan dit doen door giften in natura, bvb. cadeautjes, koekjes, nougat, paaseitjes, enz. om uit te delen tijdens het feest. Je kan ook een animatie zelf verzorgen of financieren, muziek, goochelen, grime, enz. of je kan een financiële bijdrage leveren.

Onze tweejaarlijkse  benefietconcerten, door een publiciteit te plaatsen in het programmaboekje

Onze punctuele acties, zoals de huidige “voedselbedelingsactie” tijdens de coronavirus crisis door een financiële bijdrage..

De isolatiewerken of andere noodzakelijke onderhoudswerken aan ons huis bij de Muide, Dit huis stelt de vzw gratis ter beschikking van het project “Instapwonen” van het Gentse OCMW. Erkende, dakloze, migranten gezinnen worden er tijdelijk opgevangen en begeleid bij hun integratie trajet.

 

Voor elke sponsoring ontvang je een debetnota.

 

Je kan ook een fiscaal aftrekbare schenking doen via het Fonds “Vrienden van de zonder Naam niet zonder Hart” opgericht binnen en beheerd door de “Koning Boudewijn Stichting”. De giften vanaf 40€ per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). De storting moeten worden uitgevoerd op de rekening: BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde mededeling: 020 0350 00089. (opgelet: deze gestructureerde mededeling is onontbeerlijk!, zij is ons erkenningsnummer bij de BKS. Zonder dit nummer komt je gift niet bij ons terecht).

 

Enkele maanden later zal je een fiscaal attest ontvangen van de KBS.

 

Wij danken je van harte voor je steun