Giften en sponsoring

Je kan ons steunen door de sponsoring van onze acties (zie rubriek “sponsoring”), door deel te nemen aan onze fundraisingacties (Paasactie, concerten, etc.) en natuurlijk door je giften.

 

Je kan steunend lid worden door een jaarlijks lidmaatschap te betalen, dat op de laatste Algemene Vergadering werd vastgelegd op 30€. Dit lidmaatschap is weliswaar niet fiscaal aftrekbaar.

 

Je kan een maandelijkse permanente opdracht geven voor een bepaald bedrag.

 

Deze, niet fiscaal aftrekbare, giften of permanente opdrachten zijn te storten op de rekening van de vzw: BE44 7370 3221 3945 bij KBC

 

Je kan een, fiscaal aftrekbare, gift doen via het FONDS “Vrienden van de zonder Naam niet zonder Hart”. Dit Fonds wordt beheerd door de “KONING BOUDEWIJN STICHTING”. De giften vanaf 40€ per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Zij moeten gestort worden op rekening : BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde mededeling: 020 0350 00089. (opgelet: deze gestructureerde mededeling is onontbeerlijk!, zij is ons erkenningsnummer bij de BKS. Zonder dit nummer komt je gift niet bij ons terecht).

Enkele maanden later zal je een fiscaal attest ontvangen van de KBS.

 

Je kan tenslotte, via je notaris, een schenking, een legaat of nog een duo legaat aangaan. Spreek erover met je notaris, hij kan je hierbij nuttig inlichten.

 

Wij danken je van harte voor je steun